Werkzaamheden

Voor welke werkzaamheden kunt u mij inschakelen?

Ik richt me in mijn adviespraktijk op kleine en middelgrote ondernemingen, met een eigen administratie, die door omstandigheden tijdelijk een ervaren boekhouder nodig hebben.

Dit kan zijn om achterstanden weg te werken, maar ook voor het opzetten/inrichten van rapportagesystemen of de inrichting van financiële software.

Te denken valt aan:

  • Achterstanden in de boekhouding wegwerken.
  • Achterstanden in de personeels- en salarisadministratie wegwerken.
  • Inrichting van uw administratie.
  • Ziektevervanging voor die zaken die echt moeten blijven doorgaan.
  • Controleren van het grootboek en maken van balansdossier voor uw accountant.
  • Opzetten van managementinformatie.
  • Inrichten van elektronische communicatie (EDI) met uw klanten, zoals digitale orders, facturen en pakbonnen (SSCC berichten).
  • Problemen met financiële ICT en Excel oplossen.
  • Koppelingen van andere pakketten aan het boekhoudpakket inrichten.

Boekhoudpakketten

Ik heb ervaring met verschillende boekhoud- en andere ICT pakketten zoals: Exact, Multivers, FIS, SAP B1, Accountview, Excel, SQL, B1up, API, e.a.
Ik lever geen boekhoudpakketten, en werk in principe met uw boekhoudpakket.
Het kan natuurlijk zijn dat dit pakket onvoldoende aansluit bij uw wensen.
In dat geval kan ik u daarover natuurlijk wel adviseren.